Urbana Banica
31/01/2021

Diplomskim radom obuhvaćeno je istraživanje, dizajn, projektiranje, konstrukcija, crteži i izrada modela te prikaz krojeva, proces krojenja, izrada programa u specijaliziranom softverskomprogramu Willkommen i izrada uzorka veza na Tajima stroju za vez.Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio je istraživanje života i rada bana Josipa Jelačića, a drugi jedio eksperimentalni, nastao na temelju istraživanja. Kao rezultat rada prikazana je mini kolekcijaodjevnih predmeta nazvana Urbana banica.Inspiracija za prikazanu žensku kolekciju odjeća je hrvatskoga bana Josipa Jelačića uz bogatstvotradicionalnih nacionalnih motiva. U diplomskome se radu, osim odjevnih predmeta, nalaze imodni dodaci; crvenkapa, torba, lepeza koji dodatno oplemenjuju sam rad.

Marija Milković

Marija Milković

Ostale objave